Η Γαλλία στις Σιδηροδρομικές Αφίσες

Από την αρχή της εποχής της βιομηχανικής επανάστασης, δύο έθνη είχαν επωφεληθεί αμέσως: Η Γαλλία και Αγγλία.   Η μαζική παραγωγή αγαθών κατανάλωσης στα εργοστάσια, υποχρέωσε αυτά τα έθνη να προωθήσουν την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών για γρήγορη και μαζική διακίνηση.

 .

Παρουσίαση: Παγκαρλιώτας Κώστας, Αρχιμηχανικός Γραμμής ΤΕ, ΟΣΕ

.

Αλλά αυτά τα έθνη προχώρησαν πέραν από την κατασκευή διαδρομών σιδηροδρόμου: δημιούργησαν τουριστικούς πόλους ανάπτυξης.   Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα παντού έβλεπες αφίσες αναφερόμενες  σε πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς. Τα αποτελέσματα στο τουριστικό έργο είναι αντιληπτό σε όλους σήμερα. Η Γαλλία και Αγγλία δέχθηκαν πολλές επισκέψεις και το  τρένο προσέφερε ένα γρήγορο  ευχάριστο και ασφαλές ταξίδι εκείνη την εποχή.  Παρουσιάζουμε μια συλλογή από  τουριστικούς προορισμούς που εξέδωσαν οι διάφορες εταιρείες σιδηροδρόμων της Γαλλίας.

Οι σημερινοί Γαλλικοί σιδηρόδρομοι – SNCF, ιδρύθηκαν το 1938 με την εθνικοποίηση των πέντε κύριων εταιρειών σιδηροδρόμων της Γαλλίας. Αυτές ήταν οι:

Οι αφίσες που δημοσιεύονται εκδόθηκαν από τις παραπάνω εταιρείες και αφορούν τις δεκαετίες 1920 & 1930. Έχουν βελτιωθεί στον υπολογιστή. Με κλικ πάνω στην αφίσα, αυτή εμφανίζεται σε μεγαλύτερο μέγεθος.

Πηγές: La France par les affiches des chemins de fer, http://en.wikipedia.org/wiki/SNCF

affiche chemin de fer_01

affiche chemin de fer_02

affiche chemin de fer_03

affiche chemin de fer_04

affiche chemin de fer_05

affiche chemin de fer_07

affiche chemin de fer_08

affiche chemin de fer_09

affiche chemin de fer_10

affiche chemin de fer_18

affiche chemin de fer_22

affiche chemin de fer_56

affiche chemin de fer_57

affiche chemin de fer_58

affiche chemin de fer_59

Advertisements